ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

2023/3/31

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ทางเข้าด้านสำนักงาน

แผนกกงสุล

ทางเข้าด้านแผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

โทรศัพท์ :

  • แผนกหนังสือเดินทางญี่ปุ่น ใบรับรอง : 0-2207-8501, 0-2696-3001
  • แผนกช่วยเหลือคนญี่ปุ่น : 0-2207-8502, 0-2696-3002
  • หมายเลขฉุกเฉิน : 02-207-8500, 02-696-3000
  • แผนกวีซ่า : 0-2207-8503, 0-2696-3003

เวลาทำการเคาน์เตอร์ : 8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. (สำหรับเวลาการทำงานของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) คลิ๊กที่นี้)

อีเมล์ :

  • แผนกหนังสือเดินทางญี่ปุ่น ใบรับรอง : ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
  • แผนกวีซ่า : japan-visa@bg.mofa.go.jp

 

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

ทางเข้าด้านแผนกกงสุลและสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

โทรศัพท์ : 0-2207-8504, 0-2696-3004

เวลาทำการ : 8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น.

อีเมล์ : jis@bg.mofa.go.jp

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT): japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp