งานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาโครงการไทยโคเซ็น รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษา

2024/3/21
2401a
2401b

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมาสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาโครงการไทยโคเซ็น รุ่นที่ 1 จากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำเร็จการศึกษา โดยในโอกาสนี้ได้เชิญ นักศึกษา, คณะอาจารย์, และเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่จ้างงานผู้สำเร็จการศึกษา มาร่วมงานดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

     ในงานนี้ทางสถานทูตแสดงความยินดีว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากญี่ปุ่นและไทยร่วมมือกันจัดทำโครงการอันยากลำบากในการก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ได้สำเร็จ และยินดีที่มีนักศึกษารุ่นแรก สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งคาดหวังอย่างยิ่งกับความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน !!

2401c
2401d