พิธีมอบประกาศนียบัตร และรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ Asia Kakehashi + (Plus) รุ่นที่ 1

2024/3/27
2403a
2403b

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศกัมพูชา 3 คน ลาว 2 คน ไทย 3 คน และเวียดนาม 2 คน จากโครงการ Asia Kakehashi + (Plus) รุ่นที่ 1 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะเวลา 4 เดือน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 10 คน ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ โดยมีนางคาวามูระ มากิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น และที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายนพพล องค์ยลธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เอเอฟเอสประเทศไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ทุกคนได้แชร์ประสบการณ์และเรื่องราวน่าประทับใจ การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

2403c