คณะยุวชนประชาธิปไตยเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

2024/5/1
2405a
2405b

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา นายอุเมซาวะ อากิมะ อัครราชทูตแผนกการเมือง ได้ให้การต้อนรับคณะยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2567 ในกิจกรรมการเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมกันนี้ นายโอโมริ สึกาสะ เลขานุการเอก ได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเมืองของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ คณะยุวชนฯ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้ตัวอย่างของความพยายามในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแนะนำ “Paro” หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ท้ายที่สุดยังมีโอกาสได้สัมผัสกับหุ่นยนต์ดังกล่าวอีกด้วย

2405c
2405d