สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

2017/1/16

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีบริการให้ยืมวีดีทัศน์ “Japan Video Topics” ซึ่งแนะนำประเทศญี่ปุ่นด้วยข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น

Japan Video Encyclopedia(ภาษาอังกฤษ)

ติดต่อสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-207-8504 , 02-696-3004

โทรสาร : 02-207-8512

อีเมลที่ : jis@bg.mofa.go.jp

>แบบฟอร์มการยืมวิดิทัศน์  WORD   PDF