สารจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในจังหวัดนครราชสีมา

2020/2/9
ข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา
เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

นาชิดะ คาสึยะ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย