สารแสดงความยินดีจาก นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2019/5/7

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

        ข้าพเจ้าขอขอบคุณสารแสดงความยินดี จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม และขอขอบคุณสำหรับการร่วมลงนามถวายพระพรที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวข้ามผ่านยุคสมัยของทั้งสองประเทศไปพร้อมกัน

        ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่น ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระพรแสดงความยินดีต่อพระราชวงศ์ไทย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทยทุกท่าน

        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ100 ปีของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1987 อีกทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัชสมัยโชวะในปี ค.ศ. 1989 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโจโคเฮกะ (พระบรมราชชนกในสมเด็จพระจักรพรรดิ) ในปี ค.ศ. 1990 อีกทั้ง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นในโอกาสสำคัญต่างๆ ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและราชอาณาจักรไทย และทรงอุทิศพระองค์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองมาอย่างยาวนาน

        นอกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 2011พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นอีกหลายครั้ง เช่น เหตุการณ์อุทกภัยในภูมิภาคคิวชูในปี ค.ศ. 2017 เหตุการณ์แผ่นดินไหวทางตอนเหนือของจังหวัดโอซากา เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 21 และแผ่นดินไหวที่เมืองอิบุริ จังหวัดฮอกไกโด ในปี ค.ศ. 2018 พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของชาวญี่ปุ่น

        ประเทศญี่ปุ่นและราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน และในปีนี้ ซึ่งมีพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของราชอาณาจักรไทย จึงถือเป็นวาระที่น่ายินดีสำหรับทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศนับเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพระหว่างกัน ประเทศญี่ปุ่นยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสายสัมพันธ์ภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

        ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน และขออวยพรให้ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งประชาชนชาวไทยทุกท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร

 

เดือนพฤษภาคม รัชศกเรวะ ปีที่ 1 (พุทธศักราช 2562)
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น