ชี้แจงการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

2020/3/6

           สืบเนื่องจากในประเทศไทยมีกระแสข่าวที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลกันว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แพร่ระบาดสู่คนได้ด้วยการบริโภคสินค้าประมง ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องดังต่อไปนี้

           ขณะนี้คาดกันว่า ช่องทางหลักในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คือ การติดต่อโดยละอองฝอย (Droplet transmission) และการติดต่อผ่านการสัมผัส (Contact transmission) และ ณ ปัจจุบัน ไม่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยผ่านอาหาร

           หากมีการดำเนินการควบคุมสุขอนามัยอาหารอย่างถูกต้องตามที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น การควบคุมดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การผลิต การขนย้าย การปรุงอาหาร การจำหน่าย เป็นต้น ก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะติดเชื้อโดยผ่านการบริโภคอาหารรวมถึงสินค้าประมงสด

           กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรป่าไม้ประมงและอาหารดำเนินการควบคุมสุขอนามัยที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัดเพื่อผลิตและส่งมอบอาหารจากประเทศญี่ปุ่นที่ปลอดภัย ขอให้วางใจในการรับประทานอาหารจากประเทศญี่ปุ่น

 

(เอกสารอ้างอิง 1)

  1. การรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการอาหาร (แนะนำข้อมูล) (หน้าโฮมเพจของกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงประเทศญี่ปุ่น)  
  2. ถามตอบเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง) (หน้าโฮมเพจของกระทรวงสวัสดิการและแรงงานประเทศญี่ปุ่น)
 

(เอกสารอ้างอิง 2)

           กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยยังได้มีการอธิบายในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า “ก็เน้นย้ำนะครับว่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อย่างที่ท่านปลัดฯ ว่า ถ้าเรารู้ว่าอาหารไหนมีความเสี่ยงนะครับ เกิดขึ้นจากการปรุง เกิดขึ้นจากการเตรียม ล้วนมีความเสี่ยงทั้งนั้น คงไม่ใช่แค่ซูชิ ปลาดิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้ากระบวนการถึงแม้จะเป็นซูชิ แต่เขามีการเตรียมการอย่างดี สะอาดสะอ้าน ก็ทานได้ครับ”

 

งานแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย (มีการพูดถึงตั้งแต่ 33.23 นาที)

 

(เอกสารอ้างอิง 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์