พิธีส่งมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการ Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicle (FY2014)

2020/5/25
2014-a
2014-b

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฯพณฯ ฮิโรชิ คาวามุระ (Mr. Hiroshi KAWAMURA) อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ Normal/Quick Charger จำนวน 5 สถานี จากโครงการ Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicle (FY2014) ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลญี่ปุ่น

 

โดยฯพณฯ ฮิโรชิ คาวามุระได้กล่าวว่า ครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้านี้เป็นนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่มีราคาค่าพลังงานต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถนำไปต่อยอด ส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆได้ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้

 

การส่งมอบครุภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่จะช่วยสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นาย ทาคาฟุมิ เซคิซาวะ
เลขานุการโท ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-207-8577 / 02-696-3000 (เบอร์กลาง)

โทรสาร 0-2207-8517