สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงรับรองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

2023/8/1
2023_15a
2023_15b
      เมื่อวันที่ 26 ก.ค. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น (JSDF) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้มีแขกเข้าร่วมจากทั้งทางกระทรวงกลาโหมไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศไทย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากทางรัฐบาลไทย อุตสาหกรรมทหาร และข้าราชการทหารจากแต่ละประเทศที่ประจำการอยู่ในประเทศไทย รวมแล้วมีแขกทั้งหมด 331 คนเข้าร่วมในงานครั้งนี้
      นายนะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวในคำทักทายเปิดงานว่า ความสัมพันธ์เชิงร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นและกองทัพไทยนั้น ได้รับการค้ำจุนจากการสื่อสารแลกเปลี่ยนและการไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องของทั้งสองประเทศ ขอกล่าวขอบคุณจากใจจริงต่อความทุ่มเทอุทิศตนของทุกๆท่าน       นอกจากนี้ ปีนี้ยังมีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์โดยบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่าบุคคลสำคัญของไทยหลายท่าน คาดหวังได้ว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นจะสามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยได้ต่อไปในด้านการป้องกันภัยต่างๆ
      ทั้งนี้ เมื่อครั้งที่นายคิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เดินทางมาไทยในเดือนพ.ค. ปีพ.ศ.2565 ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
      ในสถานการณ์ที่การรับประกันความปลอดภัยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ คาดหวังว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์เชิงร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปโดยรวมถึงด้านการรับประกันความปลอดภัยภายใต้พื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม เพื่อปกป้องสันติสุขและความมั่นคงในภูมิภาค
 
2023_15c
2023_15d