โปรแกรมฝึกอบรมเชฟประจำทำเนียบนักการทูตครั้งที่ 29

2023/8/23
2023_20a
2023_20b

1. กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมเชฟประจำทำเนียบนักการทูต ซึ่งบรรดาเชฟเหล่านี้จะได้ไปทำงานอยู่ในทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและทำเนียบกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งในกรณีของชาวไทย ได้มีการขอความร่วมมือจากร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯให้ช่วยแนะนำเชฟชาวไทยในร้านอาหารเหล่านั้นได้มาเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ และเพื่อให้เชฟชาวไทยได้ศึกษาเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น จึงได้มีการเชิญอาจารย์จากสถาบันสอนทำอาหารในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมาช่วยฝึกอบรมเป็นเวลา 3 เดือนที่ประเทศไทย ทำการบรรยายและฝึกอบรมเทคนิควิชาเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น ทั้งนี้ โปรแกรมนี้ได้มีการจัดมาตลอดทุกปีตั้งแต่ปีค.ศ.1993 แต่ได้หยุดไปในปีค.ศ.2020 จนถึงปีค.ศ.2022 เนื่องจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

 

2. หลังการสงบลงของวิกฤตโควิด 19 ในที่สุดก็ได้มีการจัดโปรแกรมนี้อีกครั้งในวันที่ 21 สิงหาคมปีนี้ หลังจากไม่ได้จัดมานาน 4 ปี โดยในโปรแกรมฝึกอบรมเชฟประจำทำเนียบนักการทูตครั้งที่ 29 นี้ นอกจากจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯจำนวน 8 ร้านที่เคยเข้าร่วมด้วยแล้ว ยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นอีก 2 ร้านมาเข้าร่วมเพิ่มด้วย ในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 7 คนด้วยกัน ขอเอาใจช่วยให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นเชฟประจำทำเนียบนักการทูตในนานาประเทศทั่วโลกในอนาคต

2023_20c