นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย

2023/9/13
2023_21a
2023_21b

     วันที่ 13 กันยายน นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปทําเนียบรัฐบาลไทยเพื่อพบกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย

     ในการนี้ เอกอัครราชทูตนะชิดะ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา รวมถึงยืนยันว่าประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมที่จะทำงานร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาต่อไป

     เอกอัครราชทูตนะชิดะยังได้อธิบายว่ารัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นได้คอยช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันตั้งแต่อุตสาหกิจขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไปจนถึงสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นที่มีวิทยาการล้ำสมัย ต่างก็มีความสนใจอย่างยิ่งในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นมีความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขั้นสูงต่อไป โดยหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นและไทยจะได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคมปีนี้จะมีการจัดการประชุมผู้นำสมัยพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นขึ้นที่กรุงโตเกียวด้วย โดยหวังว่าการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะยิ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยในหลายด้านให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก

     นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้กล่าวว่า ประเทศไทยต้องการความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงยินดีที่ทำงานร่วมมือกันต่อไป