คุณธนินท์ เจียรวนนท์เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2023/11/8
2023_26
     เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด) ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" สำหรับชาวต่างชาติประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดขึ้น ณ พระราชวังอิมพีเรียล โดยมีนายกรัฐมนตรีคิชิดะเป็นผู้มอบ

คุณธนินท์ เจียรวนนท์

 
   
     คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" จากผลสำเร็จในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 
(ผลสำเร็จโดยสังเขป)
     คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ในฐานะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมานานหลายปี อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นภายในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นให้กว้างขวาง