การมอบประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ Ikebana International Bangkok Chapter

2023/11/14
2023_28a
2023_28b
2023_28c
2023_28

    เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี Ikebana International Bangkok Chapter ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โดยในโอกาสนี้ นายนิชิโอะกะ ทัตสึชิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกย่องผลสำเร็จตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น และการเผยแพร่ “อิเคบานะ” ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

  Ikebana International เป็นสมาคมทางวัฒนธรรมที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและเชื่อมสัมพันธไมตรีในระดับโลก ผ่านอิเคบานะ ศิลปะการจัดดอกไม้ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

  ปัจจุบัน มีสมาชิกมากกว่า 6,000 คนอยู่ใน 44 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ทำกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธไมตรีผ่านการจัดดอกไม้ โดยก้าวข้ามผ่านทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ สำหรับสาขาประเทศไทยมีสมาชิกทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมากศึกษาการจัดดอกไม้ของสำนักอิเคโนโบ โซเก็ทสึริว โอฮาราริว และมิโชริว อีกทั้งบริหารการวางแผนจัดงานกิจกรรมเพื่อการศึกษาและสร้างประสบการณ์ อิเคบานะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆด้วย