พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ

2024/2/19
2024

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ ณ กระทรวงการต่างประเทศไทย

     สำหรับพิธีมอบเงินบริจาคยังได้รับเกียรติจาก นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธี โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท

     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น รู้สึกซาบซึ้งใจและขอแสดงขอบคุณชาวไทยทุกท่าน มา ณ ที่นี้ อีกครั้ง