อัครราชทูตอุเมซาวะ เยี่ยมชมโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดย Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)

2024/4/7
2405a
2405b

     เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน ที่ผ่านมา นายอุเมซาวะ อัครราชทูตแผนกการเมือง ได้เดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมในโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งจัดขึ้นโดย Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 10 ปี ที่ JAIF ได้ให้การสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในประเทศไทยกว่า 18,000 ทุ่น ทำให้พื้นที่ใกล้พรมแดนกัมพูชากว่า 86 ล้านตารางเมตรกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดผ่านการสนับสนุนของ JAIF เพื่อช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้สามารถหาเลี้ยงชีพได้

2405c
2405d