เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

2024/4/12
2406a
2406b

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยือนกระทรวงแรงงานเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยในตอนต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการส่งแรงงานไทยไปประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดหาทรัพยากรบุคคล
     ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งแหล่งจ้างงานที่สำคัญของแรงงานชาวไทย โดยปัจจุบัน มีแรงงานชาวไทยประมาณ 8,000 คน ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงแก้ไขระบบโครงการฝึกทักษะด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (TITP) และระบบสถานภาพการพำนักประเภทแรงงานทักษะเฉพาะทาง (SSW) เพื่อผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับแรงงานชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่น่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นสำหรับแรงงานชาวไทยในอนาคตข้างหน้านี้

2406c
2406d