หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ญี่ปุ่น-ไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ

2024/1/31
2416a
2416b

     เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม กลุ่มตัวแทนจากหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ญี่ปุ่น-ไทย (Japan- Thailand Top Executive Program (J-TOP)) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 316,000 บาท แก่เอกอัครราชทูตนะชิดะ คะสุยะ โดย นายกลินท์ สารสิน ได้กล่าวแสดงความห่วงใยไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินบริจาคดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณะพื้นที่ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเอกอัครราชทูตนะชิดะ คะสุยะ ได้กล่าวขอบคุณจากใจต่อทุกๆท่านที่บริจาคเงินช่วยเหลืออย่างอบอุ่น และจะใช้เงินบริจาคนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุด