เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมองคมนตรี

2024/5/23
2420a
2420b
     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  โดยในโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประเทศญี่ปุ่นในโครงการพระราชดำริที่คณะองคมนตรีมีส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือในหลากหลายด้านเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น การลดความยากจน และ การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น 
2420c
2420d