เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ

2024/5/30
2423a
2423b
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตโอตากะ และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้พิพากษาญี่ปุ่นและไทย และระบบศาลยุติธรรมของทั้งสองประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากนี้ไป ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทยจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล
2423c
2423d