เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี

2024/6/13
2425a
2425b

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ร่วมกับนายอาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเวลานั้น โดยถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มุ่งหวังที่จะส่งเสริมสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพอันยาวนานระหว่างญี่ปุ่นและไทย โดยมีสายสัมพันธ์แห่งพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ญี่ปุ่นและพระราชวงศ์ไทยเป็นรากฐานที่สำคัญ