การประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของเจ้าชายอากิชิโนและพระชายา: พระดำรัสเกี่ยวกับการเสด็จเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2017/12/8
   (การแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

        วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าชายอากิชิโนและพระชายาได้ทรงประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕๒ ชันษาของเจ้าชายอากิชิโน (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน) เมื่อสื่อมวลชนได้กราบทูลถามว่าในช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาทรงมีเหตุการณ์ใดที่พระองค์ประทับใจและขอประทานพระกรุณาให้ความคิดเห็น โดยเจ้าชายอากิชิโนได้ทรงตรัสตอบถึงการที่พระองค์และพระชายาได้มีโอกาสเสด็จเพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีความว่า

         “การที่ข้าพเจ้าและพระชายาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนที่แล้วที่ประเทศไทย เป็นเหตุการณ์ที่เราทั้งสองยังคงระลึกถึง ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระพลานามัยไม่ค่อยจะแข็งแรง จึงไม่ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ หากแต่ก่อนหน้านั้น ครั้งใดที่ข้าพเจ้าได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละลองธุลีพระบาท พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ด้วยความยินดีและทรงพระราชทานพระเมตตาแก่ข้าพเจ้าประหนึ่งบุตรของพระองค์ และเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในประเทศไทย พระองค์จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความดูแลอย่างอบอุ่น ข้าพเจ้าจึงสามารถปฎิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อกราบถวายบังคมลาครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร”