ประเภททุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

2020/8/27

ผู้สนใจสมัครรับทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารด้านล่างนี้

   

อย่างไรก็ตาม ทุนสำหรับปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัครไปแล้ว และจะเปิดรับสมัครรอบใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565