ประเภททุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

2021/5/7

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณาศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจากด้านล่างนี้

 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 

กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

 • MEXT Scholarship Section
  Japan Information Service
  Embassy of Japan
  177 Witthayu Road,
  Lumpini, Patumwan,
  Bangkok 10330
 

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
 2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมา ดังนั้นแม้ว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการยื่นสมัครครบถ้วนก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
 3. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
 5. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่นี่
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา
  ・โทรศัพท์: 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
  ・อีเมล์: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp