นักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนั้น แนะนำให้ทำประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศด้วย

2018/9/4
○ การทำประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศนั้น ทำให้รู้สึกปลอดภัย ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ยังสามารถสนุกกับการเดินทางได้
○ ค่ารักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างสูง ถ้าวงเงินในการทำประกันภัยการเดินทางครอบคลุมการรักษาพยาบาลแล้ว นักท่องเที่ยวก็หมดห่วงในเรื่องค่ารักษาพยาบาล
○ ขอแนะนำให้ทำประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล,การรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนการบริการทางการแพทย์เพื่อจะได้ไม่ต้องชำระเป็นเงินสด