ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น

2019/5/2
ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณาศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจากด้านล่างนี้
 

1. ประเภททุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

Application Guidelines
Annex (กำหนดการและข้อกำหนดของประเทศไทย)
Application Form
Field of Study and Research Plan
Placement Preference Application Form (*ไม่จำเป็นต้องติดต่อและได้รับการตอบรับจากอาจารย์ก่อนสมัครทุน)
Admission Form (บัตรเข้าห้องสอบ)
แหล่งอ้างอิงสำหรับการค้นหามหาวิทยาลัยและนักวิจัย

 

2. ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

Application Guidelines
Annex (กำหนดการและข้อกำหนดของประเทศไทย)
Application Form
Admission Form (บัตรเข้าห้องสอบ)

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสามารถยื่นได้สมัครได้ 2 วิธี คือ
1. ยื่นใบสมัครที่ชั้น 2 สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เวลา 09.00 - 11.30 น. สำหรับผู้สมัครทุนนักศึกษาวิจัย
เวลา 13.30 - 16.00 น. สำหรับผู้สมัครทุนนักศึกษาปริญญาตรี
*ผู้ที่จะเลือกสอบที่สนามสอบเชียงใหม่ ให้ยื่นใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในเวลา 13.30 – 16.00 น.

2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ตามที่อยู่ในAnnex ภายในวันที่ 7 มิถุนายน (ยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) และกรุณาติดต่อมาเพื่อสอบถามเลขประจำตัวผู้สอบตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

หมายเหตุ

1. เอกสารสมัครทุนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และจะไม่สามารถขอรับคืน ดังนั้นแนะนำให้ทำสำเนาเก็บไว้
2. กรุณากรอกข้อมูลในใบAdmission Form (บัตรเข้าห้องสอบ) ให้ครบถ้วนที่สุด เนื่องจากมีผลกับการจัดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัคร
3. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
4. ผู้สมัครที่เลือกสนามสอบกรุงเทพฯ ขอนแก่น และสงขลา สามารถนำเลขประจำตัวผู้สอบไปตรวจสอบห้องสอบ บนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
6. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่นี่