การกำหนดเส้นแบ่งเขต “the Syngman Rhee Line” (อีซึงมัน) และการครอบครองเกาะทะเคะชิมะอย่างผิดกฏหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

2017/9/12
ภาพเรือลาดตระเวนของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกยิง (ค.ศ. 1953) (ภาพจาก The Yomiuri Shimbun)
แผนที่
 
       
        1. ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1952 ประธานาธิบดีอีซึงมัน ได้ออกประกาศเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยทางทะเล และได้กำหนดเส้นแบ่งเขต “the Syngman Rhee Line” ขึ้น ซึ่งรวมเกาะทะเคะชิมะ และพื้นที่ทางทะเลพร้อมทั้งเขตอำนาจทำการประมงขนาดใหญ่ไว้ด้วย ซึ่งเป็นการกระทำฝ่ายเดียวขัดต่อหลักกฏหมายระหว่างประเทศ

        2. ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1953 คณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ได้ลงมติปลดปล่อยเกาะทะเคะชิมะจากพื้นที่ฝึกซ้อมทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นสามารถกลับเข้ามาทำการประมงรอบๆเกาะทะเคะชิมะได้ แต่ในขณะเดียวกัน ชาวเกาหลีก็เข้ามาทำการประมงในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในเดือนกรกฏาคมของปีเดียวกัน เรือลาดตระเวนญี่ปุ่นของหน่วยงาน The Maritime Safety Agency (ในปัจจุบัน the Japan Coast Guard) ถูกเจ้าหน้าที่ทางการของสาธารณรัฐเกาหลียิงเพื่อปกป้องชาวประมงเกาหลี ขณะขับไล่ชาวประมงของสาธารณรัฐเกาหลี ออกไปจากเกาะทะเคะชิมะ เนื่องจากทำการประมงอย่างผิดกฏหมาย

        3. ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1954 กระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประกาศว่า ได้ส่งกองทหารไปประจำการบนเกาะทะเคะชิมะ ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน เรือลาดตระเวนของประเทศญี่ปุ่นจากหน่วยงาน the Maritime Safety Agency ถูกยิงจากบนเกาะ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสาธารณรัฐเกาหลีถูกส่งไปประจำอยู่บนเกาะทะเคะชิมะ

        4. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สาธารณรัฐเกาหลี ได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอยู่บนเกาะ ทะเคะชิมะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก่อสร้างที่พัก ป้อมสังเกตุการณ์ ประภาคาร ท่าเรือ และอู่จอดเรือ
 
        5. การกำหนดเส้นแบ่งเขต the Syngman Rhee Line เป็นการแบ่งเขตทะเลหลวงอย่างผิดกฏหมาย และการเข้าครอบครองเกาะทะเคะชิมะของสาธารณรัฐเกาหลี โดยปราศจากหลักพื้นฐานของกฏหมายระหว่างประเทศ จึงถือเป็นการครอบครองอย่างผิดกฏหมาย มาตรการใดๆก็ตามที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ดำเนินในระหว่างการครอบครองเกาะทะเคะชิมะอย่างผิดกฏหมาย นั้นปราศจากเหตุผลอันชอบธรรมด้วยกฏหมาย จากจุดยืนของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะทะเคะชิมะ จึงไม่สามารถยอมรับการกระทำดังกล่าวของสาธรณรัฐเกาหลีได้ ประเทศญี่ปุ่นได้คัดค้านอย่างหนักแน่นต่อทุกมาตรการของสาธารณรัฐเกาหลีและเรียกร้องให้มีการเพิกถอนทุกมาตรการดังกล่าวทุกครั้ง