ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะทะเคะชิมะ

2017/8/30
ภาพการล่าสิงโตทะเล (ภาพโดย: 島根県竹島資料室 個人所蔵)

1. ข้อมูลโดยสังเขป

        เกาะทะเคะชิมะประกอบไปด้วยเกาะ 2 เกาะ คือ เกาะฮิงาชิจิมะ (เมะจิมะ) (Higashijima (Mejima) Island) และ เกาะนิชิจิมะ (โอจิมะ) (Nishijima (Ojima) Island) รวมทั้งเกาะเล็กๆอีกจำนวนมาก ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโอคิโนะชิมะ (Okinoshima Town) จังหวัดชิมาเนะ (Shimane Prefecture)
 

2. ที่ตั้ง

        เกาะทะเคะชิมะตั้งอยู่ในทะเลญี่ปุ่น โดยอยู่ห่างจากเกาะโอคิ ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 158 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำแหน่งเส้นละติจูดเหนือ 37°14 ' และเส้นลองจิจูดตะวันออก 131°52 '
 

3. ขนาด 

        พื้นที่โดยรวมของเกาะทะเคะชิมะมีขนาดประมาณ 0.20 ตารางกิโลเมตร
 

4. ลักษณะทางธรรมชาติ 

        ทั้งสองเกาะเป็นเกาะภูเขาไฟที่มีลักษณะสูงชัน บริเวณหน้าผาสูงถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ทางทะเล บนเกาะขาดแคลนพืชพันธุ์และน้ำในการบริโภค
 

5. การใช้ประโยชน์จากชาวญี่ปุ่น

        ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 เป็นพื้นที่ในการล่าสิงโตทะเล และเก็บหอยเป่าฮื้อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มดำเนินธุรกิจล่าสิงโตทะเลอย่างจริงจัง ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19