การจัดการต่อเกาะทะเคะชิมะในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก

2017/9/12
นายชิเกะรุ โยะชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก (ภาพจาก The Yomiuri Shimbun)
มาตราที่ 2 ในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก

        1. สนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก (The San Francisco Peace Treaty) ซึ่งลงนามในเดือนกันยายน ค.ศ. 1951 ระบุให้ ประเทศญี่ปุ่นยอมรับในอิสรภาพของสาธารณรัฐเกาหลี ยอมสละกรรมสิทธิ์และข้อเรียกร้องทุกประการต่อสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหมายรวมถึงหมู่เกาะ Quelpart ท่าเรือ Hamilton และ เกาะอุทซึเรียว (Dagelet)

        2. เมื่อสาธารณรัฐเกาหลีทราบถึงเนื้อหาในส่วนนี้ซึ่งร่างขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรทั้งสองประเทศ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1951 นาย Yang Yu Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยื่นจดหมายถึงนาย Dean G. Acheson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อหาว่า “รัฐบาลของข้าพเจ้าเรียกร้องให้มีการแก้ไขคำว่า “สละ” ในมาตราที่ 2 ข้อ (a) โดยเปลี่ยนแทนว่า “ขอยืนยันการสละกรรมสิทธิ์ ข้อเรียกร้องทุกประการต่อสาธารณรัฐเกาหลี อีกทั้งดินแดนหมู่เกาะที่ถูกผนวกโดยประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน หมายรวมถึง หมู่เกาะ Quelpart ท่าเรือ Hamilton และ เกาะอุทซึเรียว (Dagelet) เกาะดกโด (Dokdo) และ Parangdo ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945”

        3. ในเดือนสิงหาคม ปีเดียวกันนั้น นาย Dean Rusk ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออกไกล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตอบปฏิเสธข้อเรียกร้องของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างชัดเจน โดยส่งไปถึง นาย Yang Yu Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศสหรัฐอเมริกา อันมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

“ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่เห็นด้วยที่ สนธิสัญญา (สนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก) ควรจะใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการยอมรับคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ซึ่งเป็นผลบังคับให้ประเทศญี่ปุ่นจัดการต่อพื้นที่ตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ หรือยอมสละอำนาจอธิปไตยทุกประการ ตามที่ได้อ้างถึงเกี่ยวกับ “เกาะดกโด” หรือเป็นที่รู้จักว่า “เกาะทะเคะชิมะ” หรือ “ลีอังคอร์ต ร็อกส์ (Liancourt Rocks)” โดยทั่วไป จากข้อมูลของเรา ไม่พบว่าเกาะหินซึ่งไม่มีผู้อาศัยอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเกาหลี นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1905 เป็นต้นมา เกาะหินแห่งนี้อยู่ภายใต้อำนาจส่วนปกครองของเกาะโอคิ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ดูเหมือนว่า ประเทศเกาหลีไม่เคยอ้างสิทธิในอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะแห่งนี้มาก่อน”

        ตามเนื้อหาที่กล่าวมาในข้างต้นซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้อย่างกระจ่างชัดว่า “เกาะทะเคะชิมะ” เป็นดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศญี่ปุ่น

        4. อนึ่ง ตามรายงานหลังจากการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของเอกอัครราชทูต Van Fleet ในปี ค.ศ. 1954 และเดินทางกลับมายังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานว่า ผลสรุปของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับว่า “เกาะทะเคะชิมะ” เป็นอาณาเขตภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศญี่ปุ่น และเกาะแห่งนี้ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในเกาะอื่นๆที่ประเทศญี่ปุ่นต้องยอมสละอำนาจอธิปไตย ภายใต้สนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก
จดหมายจาก นาย Yang Yu Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศสหรัฐอเมริกาถึงนาย Dean G. Acheson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา
จดหมายจาก นาย Dean Rusk ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออกไกล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงนาย Yang Yu Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศสหรัฐอเมริกา