การครอบครองเกาะทะเคะชิมะ

2017/9/6
หนังสืออนุญาตการเดินทาง (พิพิธภัณฑ์จังหวัดโทตโตริ)
   

        1. ในปี ค.ศ. 1618 (หมายเหตุ) นายจินคิฉิ โอยะ (Ohya Jinkichi) และ นายอิฉิเบะ  มุระคะวะ (Murakawa Ichibei) พ่อค้าจากเมืองโยะนะโกะ ในจังหวัดโฮกิ เขตการปกครองโทตโตริได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโชกุนผ่านขุนนางผู้ปกครองเขตการปกครองโทตโตริ ให้สามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะอุทซึเรียว (ในเวลานั้นเรียกว่า “เกาะทะเคะชิมะ” หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทั้งสองครอบครัวเดินทางข้ามไปยังเกาะอุทซึเรียวปีละ 1 ครั้ง เพื่อเก็บหอยเป่าฮื้อ ล่าสิงโตทะเล และแปรรูปไม้ เป็นต้น

(หมายเหตุ) มีบางข้อสันนิษฐาน เชื่อว่าเป็นปี ค.ศ. 1625

        2. ทั้งสองครอบครัว ใช้เรือที่มีตราประจำตระกูลของรัฐบาลโชกุนในการเดินทางข้ามไปทำการประมงยังเกาะอุทซึเรียว และมักจะมอบหอยเป่าฮื้อที่จับได้ให้เป็นของขวัญแก่โชกุนอยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้ทั้งสองครอบครัวมีอำนาจในการบริหารจัดการเกาะแห่งนี้อย่างผูกขาดจากการอนุญาตของรัฐบาลโชกุน

        3. ในระหว่างนั้น “เกาะทะเคชิมะ” ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินเรือจาก ”เกาะโอคิ” ไปถึง “เกาะอุทซึเรียว” จึงถูกใช้เป็นเส้นทางในการล่องเรือ ท่าเทียบเรือ  นอกจากนี้ ยังถูกใช้ประโยชน์ทางธรรมชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรหอยเป่าฮื้อ และ สิงโตทะเลที่สมบูรณ์

        4. ด้วยเหตุนี้ ประเทศญี่ปุ่น ได้สถาปนาอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะทะเคะชิมะ อย่างช้าที่สุดในช่วงต้นยุคสมัยเอโดะหรือช่วงกลางศตวรรษที่ 17

        5. อนึ่งในเวลานั้น หากรัฐบาลโชกุนตระหนักว่า “เกาะอุทซึเรียว” หรือ “เกาะทะเคะชิมะ” อยู่ภายใต้การครอบครองของต่างประเทศ การเดินทางข้ามไปยังเกาะเหล่านี้ย่อมไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากนโยบายปิดประเทศญี่ปุ่นจากโลกภายนอก และห้ามชาวญี่ปุ่นเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1635 อย่างไรก็ดี ไม่ได้มีการออกคำสั่งห้ามแต่อย่างใด