ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

2023/4/26


เอกสารสมัครต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ไม่นับตราประทับไปรษณีย์) เปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 

ที่อยู่จัดส่งเอกสารสมัครทุน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา

 • MEXT Scholarship Section
  Japan Information Service
  Embassy of Japan
  177 Witthayu Road,
  Lumpini, Patumwan,
  Bangkok 10330
 

ที่อยู่จัดส่งเอกสารสมัครทุน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ เชียงใหม่

 • MEXT Scholarship Section
  Consulate-General of Japan in Chiang Mai
  Unit 104-107 Airport Business Park,
  90 Mahidol Road,
  T. Haiya, A. Muang,
  Chiang Mai 50100
 

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
 2. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง
 3. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จะพิจารณาเอกสารสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 4. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนมารับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form)ได้ที่สนามสอบในวันสอบ
 5. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ ที่นี่