ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566

2022/5/27

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณาศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจากด้านล่างนี้

ประเภททุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)


ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

ANNEX ระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครในประเทศไทย ดังนั้นกรุณาอ่านเอกสารนี้ประกอบกับ Application Guidelines อย่างละเอียด
 

หมายเหตุ

  1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
  2. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาต้องเป็นสำเนาที่ออกหรือรับรองโดยโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเท่านั้น สำเนาที่ถ่ายเอกสารจากฉบับจริงไม่สามารถใช้ได้
  3. จะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียนในแต่ละสนามสอบ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมาและไม่เปิดเผยเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครที่เอกสารสมัครสมบูรณ์อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน
  4. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง
  5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
  6. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรเข้าสอบคืนได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190
  8. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ ที่นี่