ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

2020/8/27

ผู้สนใจสมัครรับทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารด้านล่างนี้

 
อย่างไรก็ตาม ทุนสำหรับปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัครไปแล้ว และจะเปิดรับสมัครรอบใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565