ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

2021/5/7

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณาศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจากด้านล่างนี้

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 

สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

 • MEXT Scholarship Section
  Japan Information Service
  Embassy of Japan
  177 Witthayu Road,
  Lumpini, Patumwan,
  Bangkok 10330

 สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ เชียงใหม่ กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

 • MEXT Scholarship Section
  Consulate-General of Japan in Chiang Mai
  Unit 104-107 Airport Business Park,
  90 Mahidol Road,
  T. Haiya, A. Muang,
  Chiang Mai 50100

 

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
 2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมา ดังนั้นแม้ว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการยื่นสมัครครบถ้วนก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน
 3. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 5. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ
 6. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ ที่นี่ 
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา
  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  ・โทรศัพท์: 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
  ・อีเมล์: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
  สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
  ・โทรศัพท์: 052-012500 ต่อ 190
  ・อีเมล์: culture@tm.mofa.go.jp