ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

2020/7/2

ผู้สนใจสมัครรับทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) กรุณาศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครจากด้านล่างนี้

   

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

  • สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

MEXT Scholarship Section
Japan Information Service
Embassy of Japan
177 Witthayu Road,
Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330

 

  • สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ เชียงใหม่ กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

MEXT Scholarship Section
Consulate-General of Japan in Chiang Mai
Unit 103-107 Airport Business Park,
90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang,
Chiang Mai 50100

 

หมายเหตุ

  1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา
  2. เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ต้องรับเอกสารสมัครจำนวนมาก จึงไม่สะดวกตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งเอกสารให้กับทุกคน ดังนั้นกรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง
  3. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียน โดยจะพิจารณาใบสมัครที่ส่งเข้ามาและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเป็นพิเศษ ผลการพิจารณาสิทธิ์ของผู้เข้าสอบข้อเขียนถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
  5. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ
  6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190
  7. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่นี่