หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The project for the reconstruction of a school building at Ban Nong Muang Nong Thae School”

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,325,000 บาทแก่โครงการ “The project for the reconstruction of a school building at Ban Nong Muang Nong Thae School” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย จิรวัฒน์ ธนวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีพื้นที่บริการครอบคลุม 2 หมู่บ้าน และเปิดรับเด็กนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่บริการด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน


โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้เสาคอนกรีตปัจจุบันมีอายุกว่า 36 ปี อาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ทำให้ตัวอาคารเสื่อมสภาพ โครงสร้างอาคารได้แก่เสาคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งรับน้ำหนักบริเวณชั้น 1 เกิดสนิมจนแตกร้าว ตงและคานไม้ซึ่งรับน้ำหนักของพื้นบริเวณชั้น 2 ผุเนื่องจากโดนความชื้นและถูกปลวกกิน ทำให้ตัวอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างมาก เมื่อ10 ปีก่อนทางโรงเรียนได้พยายามซ่อมแซมอาคารด้วยการนำเสาเหล็กเข้ามาติดตั้งค้ำในแต่ละห้องเรียนที่อยู่บริเวณชั้น 1 เพื่อเสริมความแข็งแรงแต่ก็แก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราว ปัจจุบันอาคารเรียนบางส่วนเริ่มเอียงไปทางขวาและอาคารเรียนซึ่งมี 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียนสามารถเปิดใช้งานได้เพียง 4 ห้องเรียน จนเกรงว่าอาคารอาจจะพังถล่มลงมา เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน


ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่ปัจจุบันเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้จะช่วยเสริมความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ให้แก่เด็กนักเรียนจึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517