หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วารสารจากญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีบริการให้ยืมวีดีทัศน์ “Japan Video Topics” ซึ่งแนะนำประเทศญี่ปุ่นด้วยข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น
Japan Video Encyclopedia(ภาษาอังกฤษ)

ติดต่อสำนักข่าวสารญี่ปุ่น