หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ >วารสารจากญี่ปุ่นฉบับที่ 3/2559NEW
ฉบับที่ 3/2559
ฉบับที่ 2/2559
ฉบับที่ 2/2559
ฉบับที่ 1/2559
ฉบับที่ 1/2559
ฉบับที่ 4/2558
ฉบับที่ 4/2558

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
JAPAN INFORMATION SERVICE, BANGKOK
TEL. 0-2207-8504, 0-2696-3004 FAX. 0-2207-8512