หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผลงานภาพยนตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เพื่อเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2016

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS ได้ริเริ่มโดยฯพณฯ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต โดยเยาวชนประมาณ 30,000 คนจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชียจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่น


เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2016 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเอเชีย สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของตนกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ สะท้อนความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในบรรดาเยาวชน แต่ละประเทศ ซึ่งกำลังจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผลงานของนักเรียนจำนวน 3 เรื่องจะถูกคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ร่วมกับผลงานจากเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆในเอเชีย


1. ระเบียบการสมัคร

 1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุระหว่าง 15 -18 ปี)
  2. สามารถเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ตลอดโครงการ
  3. ผู้ส่งผลงานสามารถมีชื่อปรากฏในผลงานที่เข้าร่วมประกวดได้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น
  4. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ JENESYS, Kizuna Project, JENESYS 2.0, JENESYS 2015 สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ แต่ในกรณีที่ผลงานได้รับการคัดเลือก ผลงานเท่านั้นจะถูกส่งเข้าประกวดในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เจ้าของผลงานจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้อีก
 2. หัวข้อและผลงาน
  1. ภาพยนตร์ต้องนำเสนอในหัวข้อเรื่อง “เรื่องที่ฉันเกลียด”
  2. ใช้กล้องวีดีโอในการถ่ายทำได้ทุกประเภท
  3. ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวมเครดิต)
  4. ไม่อนุญาตให้ใส่คำบรรยายใดๆ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย ลงในภาพยนตร์ (สามารถใช้เสียงบทสนทนาได้)
  5. การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ .mpeg4, mpeg, mov, m2t หรือ DVD (โดยแผ่น DVD จะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้)
  6. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยว และ กลุ่ม (โดยผู้กำกับเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016)
  7. ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

2. วิธีการสมัคร

 1. เจ้าของผลงานที่ประสงค์จะส่งผลงานท่านสามารถเข้าไปกรอกไปสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี้ จากนั้นกรุณาพิมพ์หลักฐานการสมัคร แนบมากับผลงาน
 2. ท่านสามารถเลือกส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storage ที่ท่านอัพโหลดผลงานไว้โดย อัพโหลดผลงานของท่านให้เสร็จสิ้นก่อนการกรอกใบสมัคร หากส่งผลงานทางไปรษณีย์กรุณาส่งพร้อมแนบหลักฐานการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการมาที่ มูลนิธิหนังไทย ตู้ ปณ.6 ปณจ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ศกนี้ โดยคณะผู้จัดงาน จะดูตราปั้มไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 3. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival)
 4. การประกาศผล จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 18.00 น. ในงานประกาศรางวัลของเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 5. เจ้าของผลงานกรุณาติดชื่อตัวเอง และชื่อผลงานลงบนกล่องผลงานที่สมัครด้วย
 6. ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เล่าเรื่อง กรุณาแนบบทภาพยนตร์ต้นฉบับมากับใบสมัครด้วย
 7. ในกรณีที่ภาพยนตร์มีผู้แสดง ไม่กำหนดอายุผู้แสดง
 8. ในกรณีที่ใช้เพลง หรือ ดนตรีประกอบ ให้พยายามใช้เพลงหรือดนตรีประกอบที่ไม่ติดปัญหาลิขสิทธิ์
 9. ในกรณีที่ใช้เพลงของศิลปินท่านอื่น จะต้องระบุชื่อเพลง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อนักร้อง เจ้าของลิขสิทธิ์ ลงในใบสมัคร และในเครดิตหนังตอนจบ อย่างชัดเจน (อ่านห้วข้อที่ 5 เรื่องลิขสิทธิ์อย่างละเอียด)

3. เกณฑ์การตัดสิน

 • เกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อหา กลวิธีการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวซับซ้อน หรือ เทคนิคตระการตา สามารถเป็นหนังที่เรียบง่ายแต่แสดงออกให้เห็นถึงตัวตนของเจ้าของผลงานมากที่สุด หรือ แสดงความคิดเห็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ก็ได้

4. เงื่อนไขในการประกวด

 1. การประกวดในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชน 9 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 และเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเขียครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
 2. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 9 คน จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ JENESYS 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปกลับ (ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น) ค่าอาหาร และค่าที่พัก ระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport หรือ ค่าซื้อของ)
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. ในกรณีที่คณะผู้จัดงานตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเยาวชนเจ้าของผลงาน จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นโมฆะ
 5. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือ ทำการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 6. ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 7. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการ ประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

5. ลิขสิทธิ์

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถใช้ได้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น
 2. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
 3. เนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากเกิดกรณีการฟ้องร้องขึ้น ผู้ส่งผลงานนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง

6. ติดต่อสอบถาม

 • สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-3000

 • มูลนิธิหนังไทย
 • หมายเลขโทรศัพท์ 084-914-6950

 • ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com
  หรือติดตามข่าวสารการฉายภาพยนตร์สั้น “เวลาที่ฉันรู้สึกมีความสุข” จากผู้ส่งเข้าประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival