หน้าแรก | เส้นทาง 60 ปีในฐานะประเทศที่มุ่งมั่นเพื่อสันติภาพเส้นทาง 60 ปีในฐานะประเทศที่มุ่งมั่นเพื่อสันติภาพ
สุนทรพจน์ ฯพณฯ นายจุนอิชิโร โคะอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการประชุมประเทศเอเชียและแอฟริกา
สถานะพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเยือนศาลเจ้ายาสึคุนิของนายกรัฐมนตรี จุนอิชิโร โคะอิซุมิ
Foreign Policy
Japan's School Textbooks Examination Procedure

สถานะพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการเยือนศาลเจ้ายาสึคุนิของ
นายกรัฐมนตรี จุนอิชิโร โคะอิซุมิ

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2548


นายกรัฐมนตรี จุนอิชิโร โคะอิซุมิ มีความเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของญี่ปุ่นดังเป็นอยู่ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากการเสียสละอย่างทรงคุณค่าของผู้ที่เสียชีวิตในสงคราม การไปเยือนศาลเจ้ายาสึคุนิก็เพื่อไว้อาลัย และแสดงคารวะ ความขอบคุณแด่ผู้ที่จำต้องทิ้งชีวิตไว้ในสนามรบ เพื่อยืนยันซ้ำถึงความสำคัญแห่งการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันที่บรรดาผู้สละชีวิตในสงครามไม่สามารถรับรู้ได้ และเพื่อยืนหยัดคำมั่นสัญญาของญี่ปุ่นในการไม่เข้าร่วมในสงคราม การไปศาลเจ้าของนายกรัฐมนตรีเป็นการไปในฐานะประชาชนมิใช่ในฐานะทางการ

เป็นการไม่ถูกต้องที่จะมองการไปเยือนศาลเจ้ายาสึคุนิของนายกรัฐมนตรี เป็นความพยายามที่จะยกย่องลัทธิทหาร นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการไปศาลเจ้า คือไปแสดงการคารวะและความกตัญญูต่อประชาชนจำนวนมากที่ได้เสียชีวิตในสงคราม มิใช่การไปเพื่ออาชญากรสงครามระดับ Class-A และประเทศญี่ปุ่นได้ยอมรับผลการตัดสินของศาลทหารระหว่างประเทศแห่งตะวันออกไกล (The International Military Tribunal for the Far East) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยอมรับว่าญี่ปุ่น ”ได้สร้างความเสียหายและความทุกข์ยากแก่ประชาชนในหลายประเทศเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียจากการเข้ายึดครองและการรุกรานของญี่ปุ่น” นายกรัฐมนตรีได้ประกาศซ้ำว่าญี่ปุ่นจะเผชิญหน้ากับ ”ความจริงทางประวัติศาสตร์ด้วยจิตใจนอบน้อม และด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง และคำขอโทษจากใจจริงที่อยู่ในจิตสำนึกตลอดมา” และยืนยันถึง “การยืนหยัดในการมีส่วนร่วมเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก โดยคำนึงถึงคุณค่าแห่งความไว้วางใจกับนานาประเทศทั่วโลก” นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายทอดข้อความนี้ต่อประชาคมโลกในคำปราศรัยกล่าว ณ ที่ประชุมประเทศเอเชีย-อัฟริกา เมื่อเดือนเมษายน 2548 และได้กล่าวย้ำไว้ในแถลงการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม ในโอกาสครบรอบปีที่หกสิบของการยุติสงครามโลกครั้งที่สอง

ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกกำลังมีฐานะรุดหน้าสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก การตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคตเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศในภูมิภาคนี้ ในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนาคตของเอเชียตะวันออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อการจะบรรลุจุดมุ่งหมาย ก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ซึ่งรวมทั้งจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มุ่งมั่นโดยผ่านการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา ภารกิจในการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีส่วนร่วมต่อการสรรค์สร้างสันติภาพและความมั่นคงของเอเชียตะวันออกคือนโยบายสำคัญที่สุดในเบื้องแรกของญี่ปุ่น

Prime Minister's Visits to Yasukuni Shrine