รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project to Providing a Vehicle for Street Children in Bangkok Province”

2022/3/18
2206

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,313,400 บาทแก่โครงการ “The Project to Providing a Vehicle for Street Children in Bangkok Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มูลนิธิสายเด็ก ศูนย์เดอะฮับ ในการนี้ ดร.ธาริษา วัฒนเกส ประธานมูลนิธิ นายอิลยา สมิร์นอฟ ผู้อำนวยการมูลนิธิ พร้อมด้วย นาย โอบะ ยูอิจิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

     สาเหตุหลักที่เด็กกลายเป็นเด็กเร่ร่อน ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว การถูกบังคับแต่งงานในวัยเด็ก ปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง เมื่อกลายเป็นเด็กเร่ร่อนแล้ว เด็กเหล่านี้ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก จึงถูกชักจูงให้ทำงานที่ผิดกฎหมาย เช่น รับจ้างขนยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขอนามัยจากการใช้ชีวิตข้างถนนเพราะไม่มีโอกาสอาบน้ำ จากการที่เด็กเร่ร่อนต้องทำงานผิดกฎหมายและมีปัญหาด้านสุขอนามัย ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตโดยไม่ได้การคุ้มครองด้านความปลอดภัยและไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนควรได้รับ คาดว่าจากจำนวนเด็กเร่ร่อนทั้งหมดในประเทศไทยประมาณ 20,000 คน และคาดว่าเป็นเด็กเร่ร่อนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการประมาณ 5,000 คน

     มูลนิธิสายเด็กซึ่งตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเด็กเร่ร่อนที่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานราชการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสังคมและกลับใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยให้การคุ้มครองเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นหลัก มูลนิธิดังกล่าวเปิดศูนย์เพื่อให้บริการค้างคืนและห้องอาบน้ำ แจกอาหารวันละ 3 มื้อและจัดสอนการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อน นอกจากนี้ ยังใช้รถของศูนย์เพื่อพาเด็กเร่ร่อนออกไปศึกษานอกศูนย์ผ่านกิจกรรมพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองในสังคม แต่ทว่า รถคันดังกล่าวมีอายุการใช้งานกว่า 17 ปีแล้วและจำเป็นต้องซื้อคันใหม่ แต่ว่าทางมูลนิธิไม่สามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้เพราะบริหารกิจการด้วยเงินบริจาคเท่านั้น

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถตู้ใหม่จำนวน 1 คัน จะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และทำกิจกรรมนอกโรงเรียน จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว  การสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตสามารถพึ่งพาตนเองในสังคมได้

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517