รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building for Early Childhood Education at Nikhom 3 (Kromprachasongkhrao) School, Srisaket Province”

2022/8/10
2229

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,715,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building for Early Childhood Education at Nikhom 3 (Kromprachasongkhrao) School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)       ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง.

     โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตั้งอยู่ที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียนที่เปิดสอน และนักเรียนระดับประถมศึกษาบางคนต้องเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำฝนหยดหรือรั่วซึมลงมาและมีฝนสาด ทั้งนี้ การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจำเป็นต้องใช้อาคารเรียนเดียวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงมีเสียงรบกวนเข้ามาจากห้องเรียนดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าโครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลหลังใหม่ 1 หลังดังกล่าวจะช่วยให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาและอนุบาลผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

     ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือและมิตรภาพของสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนระดับรากหญ้าเช่นนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517