การแลกเปลี่ยนด้านกีฬา

2023/11/23
 

空手道  剣道  相撲  サッカー

 

หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในด้านการกีฬาของญี่ปุ่น

 

ชมรมและสมาคมกีฬาของญี่ปุ่นในประเทศไทย

ศิลปะการต่อสู้

 

ฟุตบอล