รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for construction of mushroom cultivation farm at the Vocational Training Center in Kanchanaburi Province”

2023/5/11
2313

       รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้เงินทุนสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 2,663,000 บาทแก่โครงการ “The Project for construction of mushroom cultivation farm at the Vocational Training Center in Kanchanaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าบนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)
 

 
       พิธีส่งมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ พลตำรวจตรี กัญชล อินทราราม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และ พลตำรวจตรี ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยอัครราชทูต โอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

       พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวสันเขาบริเวณชายแดน พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกจึงมีจำกัด นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวพบปัญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย อาทิ การโจรกรรม การค้าสิ่งเสพติด ด้วยเหตุนี้ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จึงดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมกรรมาชีพเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ชีวิตโดยการประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงชีพได้ไม่พึ่งพาสิ่งผิดกฎหมาย ทางศูนย์ฝึกอาชีพฯ แห่งนี้จึงได้ริเริ่มสอนการเพาะปลูกเห็ดแม้จะไม่มีอุปกรณ์ครบครันก็ตาม เนื่องจากสามารถสร้างรายได้จากการนำไปจำหน่ายเพราะเป็นสิ่งที่ปลูกง่ายและอุดมไปด้วยสารอาหาร
 
       ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การเพาะปลูกเห็ดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเชิงเกษตรกรรมและเพื่อเป็นหนทางในการดำรงชีพต่อไปในอนาคตของนักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพฯ

       รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517