รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "The project for taking measures of mine/ERW contamination along Thai-Laos and Thai-Cambodia border"

2023/11/29
2329
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 4,610,900 บาท แก่โครงการ “The project for taking measures of mine/ERW contamination along Thai-Laos and Thai-Cambodia border” (จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดตราด) ประจำปีพ.ศ. 2561 และเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 4,545,700 บาท แก่โครงการ ''The project for taking measures of mine/ERW contamination along Thai - Cambodia border'' (จังหวัดสุรินทร์) ประจำปี  พ.ศ. 2562 ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)      พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายอัคเซล สตีน-นิลเซ็น ผู้อำนวยการ องค์การนอกภาครัฐ (เอ็นจีโอ) องค์กรช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย และ พันโทเชาว์วัศ สระสงค์ ผู้แทนหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 3 พร้อมด้วยนายอาคิโยชิ สุซุกิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง      
     องค์กรช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ ได้ดำเนินกิจกรรมการกำจัดทุ่นระเบิดในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 และร่วมมือกับTMAC (Thailand Mine Action Center) ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีวัตถุประสงค์คือการกำจัดทุ่นระเบิด จัดทำบันทึกสรุปความเข้าใจร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมการกำจัดทุ่นระเบิดในบริเวณพื้นที่เป้าหมายโครงการและบริเวณใกล้เคียงชายแดน โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนการจัดหารถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน อุปกรณ์ไร้สาย และอื่นๆให้กับองค์กรช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำจัดทุ่นระเบิด โดยการสนับสนุนในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งติดกับชายแดนประเทศลาว จังหวัดตราดซึ่งติดกับชายแดนกัมพูชา และจังหวัดสุรินทร์
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517