พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

2024/6/18
2426a
2426b

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 ในฐานะที่ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN/SEED-Net) ซึ่งได้อุทิศตนในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566