การเปิดมาตรการประเภท Residence Track สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น

2020/7/29
  • ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดมาตรการประเภท Residence Track ให้บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีความสำคัญในทางธุรกิจเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม
  • สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการประเภท Residence Track จะต้องยื่นขอวีซ่า หรือขอหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่าง
    การยื่นวีซ่าใหม่ หรือขอหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้ที่มี Re-entry Permit