รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building at Ban Khayung (Khayungsinsuksa) School, Srisaket Province”

2022/8/10
2230

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,815,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building at Ban Khayung (Khayungsinsuksa) School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.เสรี อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
 
     โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 12 ชั้นปี

     โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 ชั้นทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังหนึ่งเป็นอาคารไม้ มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ซึ่งในพื้นที่ชั้น 2 มีสภาพทรุดโทรม ชำรุดและเสียหายหนัก จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงอันตรายที่พื้นห้องจะร่วงลงไปชั้นล่าง นอกจากนี้ ช่วงฤดูฝน มีน้ำฝนหยดหรือรั่วซึมลงมาทำให้การเรียนจำเป็นต้องหยุดคาบเรียนกลางคัน กรอบหน้าต่างก็หลุดออกไปเนื่องจากทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และเสาอาคารโดนปลวกกัดกิน  โรงเรียนเคยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งแล้วแต่เนื่องจากโครงสร้างของอาคารทรุดโทรมหนัก จึงทำได้เพียงแก้ไขชั่วคราวเท่านั้น อาคารเรียนยังคงตกอยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา  รวมถึงอุปกรณ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และชั้นเก็บอุปกรณ์การเรียนก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนได้

      ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับการศึกษาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

      ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือและมิตรภาพของสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนระดับรากหญ้าเช่นนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517