ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

2022/12/23

The Government of Japan (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects :Kusanone)

      ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) นับเป็นส่วนหนึ่งใน Official Development Assistance (ODA) Scheme (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือโอดีเอ) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนา

     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย จีจีพีให้การสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาในระดับย่อยอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรง

 

    
จีจีพีได้เปิดรับสมัครโครงการของปีงบประมาณ2566แล้ว: วันที่ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • กรุณาอ่านข้อมูลแนะนำโครงการปีงบประมาณ 2566
    • ภาษาอังกฤษ  PDF 
    • ภาษาไทย PDF 
  • ใบสมัครสำหรับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นปีงบประมาณ 2566 Word | PDF 

※ขอให้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาถึงโครงการจีจีพี ตามที่อยู่นี้

โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย


     อนึ่ง ความร่วมมือแบบให้เปล่าแก่โครงการซึ่งดำเนินการโดย NGO ญี่ปุ่น” จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่วน ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน” นั้น จะให้การสนับสนุนแก่โครงการที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอหรือองค์การบริหารท้องถิ่นนั้นๆ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจีจีพี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร : 0-2207-8517
อีเมล์: grassroots-bg@bg.mofa.go.jp

 

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด ในภาคเหนือ : เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เชียงราย น่าน และอุตรดิตถ์
แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก
90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 052-012-500
โทรสาร:  052-012-505 (ส่วนกลาง) , 052-012-515 (ฝ่ายกงสุล)
อีเมล์ : kusanone@tm.mofa.go.jp