การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ

2024/4/19
      สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอขอบคุณจากใจสำหรับข้อความให้กำลังใจที่ท่านได้มอบให้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคโนโตะ (แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 สำหรับการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคโนโตะที่ได้สอบถามเข้ามา ขณะนี้มีการเปิดบัญชีภายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือสามารถบริจาคเงินผ่านธนาคารดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. บัญชีในประเทศญี่ปุ่นที่รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(1) เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวคาบสมุทรโนโตะปี พ.ศ. 2567 โดยจังหวัดอิชิกาวะ (เปิดรับบริจาคจนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

 • ชื่อธนาคาร : THE HOKKOKU BANK, LTD.
 • ชื่อสาขา : KENCHOU BRANCH
 • รหัส SWIFT (SWIFT CODE) : HKOKJPJT
 • หมายเลขบัญชี : บัญชีออมทรัพย์ 103-0028593
 • ชื่อบัญชี : ISHIKAWAKENREIWA6NENNOTOHANTOUJISHINSAIGAIGIENKIN
 • ที่อยู่ผู้รับ : 1-1 Kuratsuki Kanazawa Ishikawa 920-8203 Japan
   

(2) เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวคาบสมุทรโนโตะ ปี พ.ศ. 2567 โดยสภากาชาดญี่ปุ่น (เปิดรับบริจาคจนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

 • ชื่อธนาคาร : Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (0009)
 • ชื่อสาขา : GINZA BRANCH (026)
 • รหัส SWIFT (SWIFT CODE) : SMBCJPJT
 • หมายเลขบัญชี : บัญชีออมทรัพย์ 026-8727273
 • ที่อยู่ธนาคาร :  6-10-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, Japan
 • ชื่อบัญชี : Japanese Red Cross Society
 • ที่อยู่ผู้รับ : 1-1-3, Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo, Japan
 • หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ : +81-3-3438-1311
* อนึ่ง บัญชีที่ระบุไว้ด้านบน เป็นบัญชีสำหรับรับโอนเงินจากต่างประเทศ สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะโอนเงินจากบัญชีภายในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์จังหวัดอิชิคาวะ  (ภาษาญี่ปุ่น) และเว็บไซต์สภากาชาดญี่ปุ่น  (ภาษาญี่ปุ่น)
 

2. บัญชีในประเทศไทยที่รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(1) ส่งถึงรัฐบาลญี่ปุ่น

 • ชื่อธนาคาร : SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
 • ชื่อสาขา : สาขากรุงเทพ (Bangkok Branch)
 • ชื่อบัญชี : EMBASSY OF JAPAN (GIENKIN-NOTO/G.O.J)
 • หมายเลขบัญชี : บัญชีออมทรพย์ 20-1018950-0
 • สกุลเงิน : ไทยบาท

(2) ส่งถึงสภากาชาดญี่ปุ่น

 • ชื่อธนาคาร : SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
 • ชื่อสาขา : สาขากรุงเทพ (Bangkok Branch)
 • ชื่อบัญชี : EMBASSY OF JAPAN(GIENKIN-NOTO/JRCS)
 • หมายเลขบัญชี : บัญชีออมทรพย์ 20-1018960-0
 • สกุลเงิน : ไทยบาท

* อนึ่ง ไม่ว่าจะโอนเงินเข้าที่บัญชีใด เงินทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และโปรดทราบว่าธนาคารและสถานเอกอัครราชทูตไม่เปิดรับบริจาคด้วยเงินสดหรือเช็ค