สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

2024/3/6
2657
2565

* ขอเรียนให้ท่านทราบว่า “วารสารจากญี่ปุ่น” ที่ตีพิมพ์จำนวน 4 ฉบับต่อปี จะตีพิมพ์วารสารฉบับที่1/2565 เป็นฉบับสุดท้าย ซึ่งจากนี้ไป วารสารจากญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับพิเศษตามโอกาสพิเศษต่างๆ ในอนาคต
 

วารสารจากญี่ปุ่น

 
          ท่านสามารถอ่านวารสารจากญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์มาจนถึงฉบับล่าสุด ได้ตามปีและฉบับที่ตีพิมพ์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
          “วารสารจากญี่ปุ่น” นำเสนอบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่อุทิศตนเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองประเทศ
          เนื้อหาบทความในรูปแบบเช่นนี้ จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้จาก https://www.facebook.com/EMB.JAPANinTHAILAND/ 

 

 

2564a
2564b
2563
2561